פגיעה נפשית כתוצאה מתאונת עבודה

אדם יושב בטיפול והמטפל כותב במחברת

תאונת עבודה עלולה לגרום לנזקים בריאותיים שונים. בעוד שפעמים רבות הנפגעים עוסקים בפגיעות הגופניות, קיימת לא אחת הזנחה של פגיעה שנוטה להתלוות לנזק הגופני והיא הפגיעה הנפשית. מהי פגיעה נפשית כתוצאה מתאונת עבודה? זאת ועוד במאמר שלהלן. תאונת עבודה היא אירוע טראומתי לכל דבר ועניין. התאונה יכולה לכלול פגיעה גופנית, אך גם יכולה שלא לכלול […]

נפגעתם? חשוב לתעד ראיות בהקדם וביסודיות!

קליפת בננה על הרצפה ונעל מעליה

הפעולות המידיות שעושה נפגע באירוע נזיקי הרות גורל מבחינה משפטית. למרבה הצער, רוב האנשים אינם מודעים לכך – ועושים טעויות שמזיקות לתביעתם כל אירוע נזיקי עשוי להשפיע על הקשרים משפטיים בתחומים שונים, כגון: דיני נזיקין, דיני ביטוח לאומי ודיני ביטוח. כך, למשל: תאונת עבודה תתברר הן מול הגורם המזיק (למשל המעביד) והן מול המוסד לביטוח […]

ביטוח הנכות – "נכות כללית"

אישה מחזיקה ביד של אישה שנעזרת בקביים

הקדמה – נכות כללית המוסד לביטוח הלאומי הוקם על בסיס רעיון של פריסת רשת ביטחון סוציאלית לאוכלוסיות המצויות ברגעים, בהם הן זקוקות לעזרה כלכלית ואין להן כל גוף כלכלי עליו הן יכולות לסמוך. תשלום הקצבאות מתבצע על-פי קריטריונים שנקבעו על-פי חוק, בהתאם למקרים בהם בחרה מדינת ישראל כמקרים מזכים. היות והמדובר במקרים מגוונים המזכים בגמלה […]

פגיעה נפשית בעקבות הטרדה ו/או תקיפה מינית במהלך השירות הצבאי – הכרה כנכה לפי חוק הנכים

חיילי צה"ל הולכים בקבוצה

המסגרת הצבאית הסגורה בשילוב של חיילים וחיילות בדרגות שונות יכולה ליצור מצבים בהם חייל או חיילת יכולים לעבור הטרדה ו/או תקיפה מינית בצורה זו או אחרת. מקרים של הטרדה ו/או תקיפה מינית בשירות הצבאי אינם נדירים לצערנו והאירועים הנם מגוונים ומדאיגים. יש ותדירותם של הטרדה ו/או תקיפה מינית הנם נדירים ויש שהם עקביים. בהתאם לנתונים […]

החמרת מצב (בדיקה חוזרת) נפגעי משרד הביטחון

צילום מקרוב של חגורת שוטר, מכשיר קשר ואזיקים

אנשי מערכת הביטחון (חיילים, שוטרים וסוהרים), החוסים תחת חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959, והנפגעים במהלך שירותם ובעקבותיו (בין אם בתאונה ובין אם במחלה) זכאים שפגיעתם תוכר על-ידי קצין התגמולים ולעמוד בפני וועדה רפואית שתקבע את מצבם הרפואי בעקבות אותה פגיעה (על כך ניתן לקרוא במדריך לנפגעי משרד הביטחון). הגם שמצבם הרפואי של נפגעי משרד הביטחון […]

אירוע מוחי בעבודה – אימתי יוכר כפגיעה בעבודה?

איש מבוגר עובד מול המחשב ומחזיק בראשו

מדי שנה מתרחשים אלפי מקרים של אירוע מוחי שחלקם מתחרשים בעבודה. הגורמים לכך הנם שונים ולאו דווקא קשורים בהכרח בעבודתו של הנפגע. כך למשל, אחת הסיבות להיווצרותו של אירוע מוחי הנה מחלת טרשת העורקים הנפוצה, בה מצטברים ושוקעים שומנים, כולסטרול וסידן בדפנות העורקים וגורמים בתהליך איטי להיצרותם ובסופו של דבר לחסימתם. גם לחץ דם גבוה […]

אירוע לב בעבודה – אימתי יוכר כפגיעה בעבודה?

מוניטור שמראה אירוע לב בבית חולים

אירוע לב בעבודה הנו דבר שכיח שתוקף אנשים רבים במהלך חיי העבודה שלהם. לעיתים אירוע לב קשור בטבורו לעבודה ולעיתים הוא קשור לגורמים נוספים המנתקים את הקשר הסיבתי בינו לעבודה. עובדים רבים סבורים, כי במידה וסבלו אירוע לב בעבודה הרי שיהיו בהכרח זכאים להכרה על-ידי המוסד לביטוח לאומי שהאירוע הנו פגיעה בעבודה לכל דבר ועניין. […]

תסמונת התעלה הקרפלית (CTS) – פגיעה בעבודה

יד מחזיקה בעכבר מחשב, צילום מהצד

סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 מגדיר פגיעה בעבודה כתאונת עבודה או מחלת מקצוע. מחלת מקצוע מוגדרת כמחלה שהעובד החל לסבול ממנה עקב עבודתו או עיסוקו (בין אם המדובר בעובד שכיר ובין אם עצמאי) ושהנה תוצאה של חשיפה חוזרת לגורם המזיק. תנאים חשובים נוספים להכרה במחלה כמוכרת על-פי חוק הביטוח הלאומי הם: א) […]

פטור מתשלום מס הכנסה והחזר מס רטרואקטיבי

צילום של מסמך משפטי, עט וזכוכית מגדלת

הכנסות המדינה ממס הכנסה מהווה חלק ניכר מעוגת ההכנסות המגיעות לידיה. המדינה אינה יכולה להרשות לעצמה שלא לגבות את מס ההכנסה שכן המדובר במס חשוב המזין אותה מדי שנה ושבלעדיו לא תוכל המדינה להתקיים. יחד עם זאת, המחוקק היה ער לכך שלא כל פרט יוכל לשאת במס ההכנסה היות ולא אחת אדם נפגע במהלך חייו […]

תאונת עבודה – חריג הפסקה וסטיה מהדרך המקובלת

חבישה של פציעה ביד על ידי מישהו אחר

במסגרת חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, נחקק פרק ה' המגדיר את ביטוח נפגעי העבודה. סימן ב' לפרק ה' לחוק מגדיר "תאונת עבודה כ"תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו (של עובד – א.ק.) אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו". זהו הכלל. לכלל הנ"ל הוסיפו מספר אירועים המהווים "חזקת תאונת עבודה" […]