דיני עבודה

דיני עבודה הם סט חוקים ותקנות שמטרתם לעגן יחסי עובד-מעביד במשפט ולהגן במקביל הן על זכויות העובד והן על זכויות המעביד, כמו גם להגדיר את חובותיהם.

ייצוג מעסיקים

לכאורה, למעסיקים יש חובות כלפי העובד ותו לא. בפועל, גם למעסיקים יש זכויות וחשוב שהן ישמרו במלואן. במקרים בהם העובד לא פועל כשורה, למשל מבצע עבירת משמעת או לא נותן התראה מראש אודות התפטרותו, חובות מעסיק הנחשבים טריוויאליים, כגון ביצוע שימוע ותשלום פיצויים, זוכים לבחינה מחודשת.

ייצוג עובדים

ייצוג עובדים בהקשר של דיני עבודה עוסק בכמה היבטים: זכויות סוציאליות (ימי חופש, הפרשות לפנסיה, הפסקות וכדומה), הגנה מפני ניצול יחסי מרות (התעמרות בעובד, הטרדות מיניות ועוד), שמירה על זכויות העובד במהלך תחילת עבודתו (ניסוח הסכם חוקי והוגן) ובמהלך הפסקת עבודתו (ביצוע שימוע כנהוג בדין, תשלום פיצויים ועוד). למעשה, מדובר בכל הקשור להפרה של חובות המעסיק ופגיעה כלכלית, פיזית או נפשית בעובד בשל כך. כאמור, גם לזכויות העובד יש סייגים ומדי פעם אף מתקבלות פסיקות חדשות בנושא, אך ככלל, עובדים צריכים לעמוד על זכויותיהם, ובכל מקרה של פגיעה או חשש לפגיעה בהן חשוב לפנות לעורך דין דיני עבודה ולקבל ייעוץ וייצוג משפטי.

חשיבות עורך הדין בתהליך

ישנם מקרים רבים בהם מומלץ להיוועץ בעורך דין לדיני עבודה. הם נחלקים לתקופה שלפני תחילת העבודה, בזמן העבודה ובסיומה. עורך דין לדיני עבודה מלווה את לקוחותיו בכל הקשור לניסוח הסכמי העסקה הוגנים למעביד ולעובד, סיום היחסים ביניהם (כולל עריכת שימוע תקין, הפרשת פיצויים, כספי פנסיה ועוד), וכמובן, טיפול בקונפליקטים ומחלוקות המתגלים במהלך תקופת העבודה.

דיני עבודה – תהליך התביעה

תביעה בדיני עבודה היא הליך משפטי ככל תביעה אחרת. את התביעה יכול להגיש המעביד או העובד למזכירות בית הדין לעבודה באזור בו התבצעה העבודה. הצד הנתבע (שיכול להיות אדם פרטי או תאגיד) המקבל את כתב התביעה נדרש להגיש כתב הגנה לא יאוחר מ-30 יום ממועד מסירת כתב התביעה. הצד הנתבע יכול לצרף לכתב ההגנה שלו תביעת נגד, עליה יידרש התובע הגיב בכתב הגנה שכנגד. אם שני הצדדים מסכימים לכך, יתקיים ניסיון להליך פישור או גישור, במטרה להימנע ממשפט ולהגיע להסכמה בלעדיו. בכל מקרה אחר, התביעה תידון בבית דין אזורי לעבודה, ופסק דין מחייב יתקבל. על פסק הדין רשאים שני הצדדים לערער לבית הדין הארצי לעבודה.

אנחנו כאן עבורך

בין אם אתם המעסיקים ובין אם אתם העובדים, אם אתם מעוניינים בעורך דין מנוסה ומקצועי, פנו לעורך הדין אליהו קייקוב. משרד עורכי הדין של אליהו קייקוב בעל ניסיון רב בייצוג מעסיקים ועובדים, תוך שמירה מלאה על זכויותיהם והגנה על האינטרסים שלהם, לאורך כל התהליך ועד לסיום מוצלח של הטיפול בתיק.