טבלאות היוון להורדה

היוון הנו מונח המתאר תהליך תרגום של ערך כספי מתקופה אחת למונחי תקופה אחרת. בנזקי גוף, לדוגמה, קיימים ראשי נזק המפצים את הניזוק כעת עבור תקופה עתידית. מטרת ראשי נזק אלו הנה השבת מצבו של הנפגע לקדמותו, עד כמה שניתן ולכל הפחות בפן הכלכלי. פעולת ההיוון עבור פיצויים עתידיים אלו מגלמת את עקרון "השבת המצב לקדמותו" מחד ומונעת התעשרות של הנפגע מאידך, שהרי ללא פעולת ההיוון יוכל הנפגע להרוויח פירות מפיצויים עתידיים אלו, שללא התאונה כלל לא היו בידיו אלא בשלב מאוחר יותר בחייו.

משכך יש לראות בהיוון כחישוב הערך הנוכחי של סכום שאמור להתקבל בעתיד, תוך התחשבות ברווחי הריבית הנוצרים בפער שבין הזמנים.

יש לציין, כי קיימות טבלאות היוון רבות ומגוונות, בהתאם לכל מקרה ומקרה.

להלן מובאות שתי טבלאות היוון המשמשות את עורכי הדין ובתי המשפט בחישוב הנזקים המגיעים לניזוקים:

1. טבלת היוון 3%

2. ‏‏טבלת היוון 2%

3. טבלת היוון כפול