ביטוח כל הסיכונים – האמנם?

מבוטחים רבים מחפשים את הביטוח האולטימטיבי, זה שיכסה כל סיכון בכל רגע בחייהם. כך הם מניחים שיוכלו להרוויח שקט נפשי ביום בו תיפול עליהם צרה. חברות הביטוח מכירות את הלך הרוח הזה ובהתאם מציעות ביטוחים המתיימרים לבטח את המבוטחים מפני סיכונים רבים ויש אפילו ביטוחים שלפי כותרתם בקלות ניתן לטעות ולחשוב שהם אכן מבטחים מפני כל סיכון – ביטוח כל הסיכונים. האומנם?

ביטוח כל הסיכונים במערומיו

ניסים הנו צלם אירועים במקצועו וברשותו מספר מצלמות מקצועיות המשמשות אותו לעבודתו. עלות כל מצלמה מגיעה כדי עשרות אלפי שקלים ולעיתים התיקון שלהן יקר לא פחות. היות ובעבודתו של ניסים קיימים סיכונים לא מעטים שיכולים לגרום נזק למצלמותיו, ביקש ניסים מסוכן הביטוח שלו לדאוג לו לביטוח שיכסה כל סיכון שיכול להיות למצלמות. סוכן הביטוח פעל בהתאם לבקשתו של ניסים והציע לו "ביטוח כל הסיכונים" של חברת מגדל. יצוין, כי המדובר בביטוח בעל הרחבה מיוחדת ובהתאם – פרמיה גבוהה. ניסים הבין שעל מנת שיוכל לעבוד מבלי לחשוש שיוותר ללא מצלמות אין לו ברירה של ממש, ובהתאם נתן הוראה לסוכן הביטוח לרכוש עבורו את הביטוח היקר.

יום הצרה לא איחר לבוא ובאחד האירועים נפלה אחת ממצלמותיו של ניסים ונשברה. טוב שרכש ביטוח המכסה את כל הסיכונים, חשב לעצמו, היות והנזק שנגרם למצלמה הנו כה גדול עד שללא הפוליסה לא יכול היה לשאת בתיקונה. פנה ניסים לחברת מגדל באמצעות סוכן הביטוח שלו, אך לצערו גילה את ביטוח כל הסיכונים שרכש במערומיו.

חברת הביטוח השיבה לניסים, כי הפוליסה שרכש אמנם מכסה כל סיכון אך בכפוף לחריגים. בפוליסה זו קיים חריג, לפיו אין כיסוי לאובדן או לנזק שנגרם לרכוש, בין היתר, כתוצאה מקצר ישיר חשמלי ו/או שבר מכני ו/או שבר אלקטרוני. היות והשבר שנגרם למצלמה הנו שבר מכאני ואלקטרוני, הרי שאין לכך כיסוי בביטוח שרכש.

תדהמתו מתשובתה של חברת הביטוח דווקא ביום צרה הייתה רבה, אך ניסים לא אמר די ומיד החל לחפש עורך דין המתמחה בביטוחי רכוש על מנת שיעזור למצות את זכויותיו בפוליסה היקרה שרכש למקרים מעין אלו.

הגם שעמדו לצדו של ניסים טענות בדבר המשא ומתן לכריתת חוזה הביטוח בו לא ציין בפניו סוכן הביטוח את החריגים הללו ויצר בפניו מצג שווא, לפיו הפוליסה אכן מכסה כל סיכון ובהתאם קיימת פרמיה גבוהה והגם שהחריגים בפוליסה לא היו מובלטים כנדרש ושלמעשה החריגים הללו עומדים בניגוד מוחלט לכותרת הביטוח ולסיבה שרכש אותה מלכתחילה – עמדה חברת הביטוח על טענותיה ודחתה את תביעתו.

הסיפור הזה נגמר בסופו של יום בפשרה בין הצדדים לאחר שנדרש ניסים להגיש תביעתו לבית המשפט כשחברת הביטוח שילמה את תגמולי הביטוח במלואם וזאת מפאת האחריות שרבצה על סוכן הביטוח בעת כריתת חוזה הביטוח.

הגם שניסים קיבל את כספו, הרי שהדרך שעבר עד קבלת תגמולי הביטוח הייתה מתישה. לא לשם כך ערך את הביטוח. ציבור המבוטחים עורך כאמור ביטוחים על מנת שתנוח נפשם ביום צרה, אלא שפעמים רבות הצרה האמיתית נמצאת בטענות שמעלות חברות הביטוח. לפיכך חשוב לדעת מהו ביטוח "כל הסיכונים" בטרם רכישתו.

מהותו של ביטוח "כל הסיכונים"

כפי שניתן היה להבין מהאירוע שלעיל, ביטוח "כל הסיכונים" אינו מכסה באמת את כל הסיכונים. הכיסוי אמור להינתן מפני כל אירוע של אובדן או נזק פיסי לרכוש המבוטח ובתנאי שהאירוע או סוג הנזק אינם מוצאים מהכיסוי במפורש לפי תנאי הפוליסה, היינו אינם מוחרגים. לרוב, ביטוחים מעין אלו כוללים רשימה ארוכה של חריגים שאינם מכוסים בביטוח. מכאן שכל אירוע או נזק שלא הוחרגו בביטוח זה – מבוטחים.

פרטים חשובים עבור מבוטחים בביטוח "כל הסיכונים"

הגם ששמו של הביטוח מאוד מפתה ומטעה, חשוב לעבור על כל תנאי הפוליסה, לרבות סעיפי ההגדרות והחריגים. לעיתים, סיכונים מסוימים המוחרגים בפוליסה גורמים לפוליסה להיות עבור המבוטח כלא כדאית מלכתחילה ומכאן החשיבות הרבה. בהתאם לכך ייתכן והמבוטח יצטרך לבקש ביטוח המכסה סיכון מיוחד המתאים לאותו מבוטח ולרכושו.

כמו כן חשוב שיינתן דגש על הרכוש שהמבוטח מבקש להכניס לביטוח זה. לעיתים מבוטח אינו מעוניין לבטח פריט אחד אלא מגוון של פריטים מאותו הסוג (כגון תכשיטים) ולעיתים מסוגים שונים (כגון תכולת בית או עסק). מכאן שחשוב שתינתן הערכת שווי של כל פריט (לרבות תיאורו וערכו) שמבקש המבוטח להכליל בביטוח זה שאחרת יהא המבוטח מוגבל לתקרה של הפוליסה שלעיתים רבות אינה מגיעה לכדי גובה עלות הרכוש שאבד או ניזוק.

בנוסף, חשוב להדגיש שמבחינה טריטוריאלית, הביטוח מכסה לרוב בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. במידה ומבקש המבוטח שהביטוח יהא תקף גם בחו"ל – הרי שחשוב שיוודא זאת מול חברת הביטוח שלו. פעמים יתבקש המבוטח להוסיף פרמיה עבור כך.

יצוין, כי בפוליסות אלו המבוטח אינו צריך להוכיח את הסיכון שגרם לנזק, אלא שהרכוש הנטען בוטח בביטוח "כל הסיכונים" ואת גובה הנזק שנגרם לו. חברת הביטוח תיאלץ להוכיח את טענותיה במידה והיא טוענת לחריג של הפוליסה.

המלצות כיצד יש לנהוג בעת קרות מקרה ביטוח ניתן לקבל במדריך צעדים בסיסיים בתביעות על-פי פוליסות ביטוח.