• contact-title

פסיקה

פסיקה משרד הביטחון

1. במידה והמדינה מבקשת לשלול זכאות משפחת נפטר, עליה הנטל להוכיח שמותו לא היה תוך כדי ועקב שירותו הצבאי 2. הוכחת קשר גרימה בין השירות… המשך קריאה

פסיקה דיני הביטוח הלאומי

1. בחינת אירוע לב שהביא לפטירה בעת העבודה – התנאים להכרה כפגיעה בעבודה (ארצי) 2. נהג מקצועי שעבודתו כרוכה בקפיצות רבות מכיל די קריטריונים בכדי שתורת המיקרוטראומה… המשך קריאה

פסיקה דיני ביטוח

1. אחריות גילוי מורחבת של חברת הביטוח כלפי המבוטח (מחוזי) 2. אי תחולתה של פוליסה שנערכה לאחר קרות הנזק 3. אין להכניס החרגות לפוליסה התקנית בדלת האחורית 4. אין… המשך קריאה

פסיקה רשלנות רפואית

1. רשלנות רפואית בלידה 2. אחריות רופא באופן הטיפול, טיב המעקב וקליטת אותות אזהרה 3. אחריות רופא בגין אי אזהרה של מטופל להפסקת עישון 4. אחריות מטפל כלפי מטופל… המשך קריאה

פסיקה תאונות דרכים

1. אין להגביל תביעתם של נפגעי תאונת דרכים אשר לא היו מבוטחים בביטוח חובה לתקרת הפיצויים הקבועה בחוק הפלת"ד 2. אין לנכות קצבת זקנה מתביעת תלויים אלא… המשך קריאה

פסיקה דיני נזיקין

אחריות בית ספר ומשרד החינוך לקטטה בבית הספר אחריות בית ספר על שלמות תלמידיו אחריות בית חולים לנפילת חולה מהמיטה אחריות בית חולים לנפילת חולה… המשך קריאה

פסיקה

באתר מובאת לכם פסיקה עדכנית בענפי המשפט השונים בתחומי העיסוק של האתר. הפסיקה מהווה אחת מדרכי הפרשנות החשובים לחוקים השונים ולתקנות שהותקנו מכוחם ולעיתים אף מהווה… המשך קריאה

עקבו אחרינו: