• contact-title

פסיקה

באתר מובאת לכם פסיקה עדכנית בענפי המשפט השונים בתחומי העיסוק של האתר. הפסיקה מהווה אחת מדרכי הפרשנות החשובים לחוקים השונים ולתקנות שהותקנו מכוחם ולעיתים אף מהווה מעין חקיקה שיפוטית (בפסיקות מפרי עטו של בית המשפט העליון). פעמים רבות ניתן לקבל תשובות לשאלות משפטיות רבות המועלות חדשות לבקרים במערכת המשפטית באמצעות הפסיקה ומכאן החשיבות הרבה להתעדכן בה, הן לעורכי הדין והן לבעלי הדין המבקשים למצות את זכויותיהם.

לנוחיות המשתמש הופרדה הפסיקה לענפי המשפט הבאים (בסרגל שנפתח מימין לדף):psika

  1. נזיקין.
  2. תאונות דרכים.
  3. רשלנות רפואית.
  4. דיני ביטוח.
  5. ביטוח לאומי.
  6. משרד הביטחון (קצין התגמולים).

משרדנו מעדכן את הפסיקה בכל אחד מענפי המשפט שמצוינים לעיל בהתאם לפסיקה הניתנת במערכת בתי המשפט ומשתדל לעדכן פסיקה הנוגעת למספר מישורים בכל ענף משפט. כמו כן משרדנו משתדל להציג אף פסיקה הנותנת מספר זוויות לאותה שאלה משפטית וזאת על מנת ללמוד על הלך הרוח בבתי המשפט וכיצד ניתן באמצעות פרשנות משפטית להגיע לתוצאות שונות, אפילו מקום בו עסקינן במסכת עובדות דומה.

הנכם מוזמנים להתעדכן בפסיקה ולהעשיר את ידיעותיכם בתחומי המשפט שלעיל. הננו ממליצים לקרוא את פסקי הדין בעיון ולזכור כי מספר הגישות במערכת המשפטית לכל שאלה משפטית יכול להיות לעיתים לא אחיד ומכאן שלא כל פסיקה תעיד על הכלל הרווח באותו ענף משפטי ו/או באותה שאלה משפטית. רצוי להמשיך ולהתעדכן ולחקור כל תוצאה משפטית המוצגת בכל פסק דין. ניתן אף להפנות למשרדנו שאלות המטרידות אתכם בענפי המשפט דלעיל ונשתדל לענות לכם בהקדם ובהתאם להלכה המשפטית הרווחת.

כאן המקום לציין, כי הפסיקה המובאת באתר אינה מהווה פרסום רשמי של פסקי הדין של בתי המשפט במדינת ישראל. הננו ממליצים להתעדכן בפסקי הדין כפי שהם מפורסמים ברשומות.

הסתמכות על נוסח הפסיקה המובא באתר הנה בכפוף לתנאי השימוש באתר.

עקבו אחרינו: