• contact-title

פסיקה רשלנות רפואית

1. רשלנות רפואית בלידה

2. אחריות רופא באופן הטיפול, טיב המעקב וקליטת אותות אזהרה

3. אחריות רופא בגין אי אזהרה של מטופל להפסקת עישון

4. אחריות מטפל כלפי מטופל ועמימות ראייתית

5. אחריות רופא לאבחן, להציע טיפול, לטפל ולהשגיח על הטיפול באופן סביר

6. אחריותו של רופא מוקד לאבדן סיכויי החלמה

7. בית חולים נושא באחריות לפצות את הניזוק על נזקיו מניתוח הן בשל רשלנותו והן בשל הפרת חובת גילוי אודות הניתוח

8. גובה הפיצוי ברשלנות רפואית כפונקציה של החלמה מול תמותה (עליון)

9. דרכי הוכחה של אסכולת רפואה מיוחדת

10. הולדה בעוולה – אחריות הצוות הרפואי והפיצויים

11. הפרת חובת סודיות בין רופא לחולה

12. חובתו של רופא להסביר משמעותו של ממצא למטופל

13. חובה ליידע יולדת על אפשרות ביצוע בדיקה

14. העברת נטל הראיה ברשלנות רפואית – אימתי

15. מתן טיפול רפואי ללא הסכמה ליולדת בעיצומה של הלידה

16. הפחתה בסיכויי ההחלמה כרשלנות רפואית

17. הולדה בעוולה

18. מרוץ ההתיישנות בשאלת מועד גילוי המחלה מתחיל ביום בו זוהתה המחלה באופן מוסמך

19. ניתן לטפל במטופל שלא ניתן לקבל הסכמתו בנסיבות העניין אלא שיש לטפל בו באמצעות צוות מיומן

20. פגיעה באוטונומיה

21. היקף אחריותו של הצוות הרפואי לקבלת ההסכמה מדעת מהחולה

עקבו אחרינו: