• contact-title

פסיקה דיני נזיקין

 1. אחריות בית ספר ומשרד החינוך לקטטה בבית הספר
 2. אחריות בית ספר על שלמות תלמידיו
 3. אחריות בית חולים לנפילת חולה מהמיטה
 4. אחריות בית חולים לנפילת חולה ממיטתה בשל אי הימצאות מעקה במיטה
 5. אחריות מעביד בנזיקין כלפי עובדו (מחוזי)
 6. אחריות אולם אירועים כלפי הורי החתן
 7. אחריות בנזיקין לפציעתו של קטין שנפל ממתקן שעשועים – מזמין המתקן, בעלי המתקן וההורים
 8. אחריות תחנת דלק במכירת דלק לקטינים (דברים מסוכנים)
 9. אחריות בעל כלב בנזיקין
 10. אחריות בעל מקרקעין לנפילה במדרגות במתחמו
 11. אחריות בעל מקרקעין לבור בתחומו שגרם למות ילד שהשיג גבול
 12. אחריות בעלי גן משחקים לנזקיו של ילד
 13. אחריות לפי חוק האחריות למוצרים פגומים
 14. אחריות מעביד בגין החלקת עובד על שמן שהיה מרוח על רצפת המטבח בו עבד
 15. אחריות לתאונה בשטח מתנ"ס
 16. אחריות מעוולים במשותף
 17. אחריות מועצה אזורית לטביעה בחוף שאינו מוכרז לרחצה
 18. אחריות מורים כלפי תלמידים
 19. אחריות ספקית גז למותו של לקוח בביתו
 20. אחריות מכון יופי לנזק שנגרם למטופלת
 21. התוצאות הנזיקיות של אלימות במשפחה

עקבו אחרינו: