• contact-title

מאמרים משפטיים

להלן מובאים מאמרים משפטיים מפרי עטו של עו"ד אליהו קייקוב.

מאמרים משפטיים אלו חוברו לאחר מחקר מקיף של החקיקה והפסיקה במדינת ישראל ובעזרת משפט משווה (כגון בארה"ב ובריטניה) והמשפט העברי.

מאמרים משפטיים עוסקים, בין היתר, בתחומי המשפט של האתר אך לא בלבד.Laptop and old books with path

הנכם מוזמנים לעין במאמרים משפטיים אלו ולהגיב עליהם בדואר האלקטרוני המצוין לעיל או בדף הפייסבוק של המשרד. הערות יתקבלו בברכה.

להלן המאמרים על-פי סדר פרסומם:

1. הזכאי עובר לפיצויים טרם בואו לאוויר העולם?

2. זכותה של נושאת היריון ליטול סיכון בהשלמת הריונה ו/או בבחירת אופן הלידה

עקבו אחרינו: