• contact-title

טפסים להורדה

באתר מובאים לכם טפסים להורדה בענפי המשפט הסוציאלי והפרוצדוראלי.

לנוחיות המשתמש חולקו הטפסים בהתאם לענפי המשפט הבאים (בסרגל שנפתח מימין לדף):

  1. ביטוח לאומי.
  2. נפגעי משרד הביטחון (קצין התגמולים).
  3. נפגעי פעולות איבה.
  4. פרוצדורה אזרחית.
  5. טבלאות היוון 3%.

לשם הנוחיות, מקום בו ישנם מספר תתי תחומים בתחום משפט מסוים (כגון הביטוח הלאומי) הופרדו הטפסים לכל תת תחום משפטי.

כאן המקום לציין, כי הטפסים המובאים באתר אינם מהווים פרסום ו/או נוסח רשמי של הטפסים שמקורם במוסדות השונים (המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון ומערכת בתי המשפט).

הסתמכות על הנוסח המובא באתר הנה בכפוף לתנאי השימוש באתר.

עקבו אחרינו: