• contact-title

טפסים להורדה

באתר מובאים לכם טפסים להורדה בענפי המשפט הסוציאלי והפרוצדוראלי.

לנוחיות המשתמש חולקו הטפסים בהתאם לענפי המשפט הבאים (בסרגל שנפתח מימין לדף):

  1. ביטוח לאומי.
  2. נפגעי משרד הביטחון (קצין התגמולים).
  3. נפגעי פעולות איבה.
  4. פרוצדורה אזרחית.
  5. טבלאות היוון.

לשם הנוחיות, מקום בו ישנם מספר תתי תחומים בתחום משפט מסוים (כגון הביטוח הלאומי) הופרדו הטפסים לכל תת תחום משפטי.

כאן המקום לציין, כי הטפסים המובאים באתר אינם מהווים פרסום ו/או נוסח רשמי של הטפסים שמקורם במוסדות השונים (המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון ומערכת בתי המשפט).

הסתמכות על הנוסח המובא באתר הנה בכפוף לתנאי השימוש באתר.

עקבו אחרינו: