• contact-title

חקיקה

בתאר מובאת לכם חקיקה בצורה של חקיקה ראשית (חוקים) וחקיקת משנה (תקנות). כמו כן, בחקיקה בביטוח נמצאות הנחיות מפרי עטו של מוסד המפקח על הביטוח.

לנוחיות המשתמש הופרדה החקיקה לנושאים הבאים (בסרגל שנפתח מימין לדף):

  1. חקיקה בדיני נזיקין.
  2. חקיקה בתאונות דרכים.
  3. חקיקה בדיני ביטוח.
  4. חקיקה בדיני ביטוח לאומי.
  5. חקיקה סוציאלית.
  6. חקיקה במשרד הביטחון.
  7. חקיקה בפרוצדורה אזרחית.

לשם הנוחיות הופרדו החקיקה הראשית וחקיקת המשנה בכל תחומי המשפט שצוינו לעיל.

נוסח החקיקה מתעדכן באופן תדיר, במידת האפשר, בהתאם לשינויים הרבים שמחולל המחוקק ומחוקק המשנה. יחד עם זאת, כאן המקום לציין, כי החקיקה המובאת באתר אינה מהווה פרסום רשמי של חוקי מדינת ישראל ו/או של מוסד המפקח על הביטוח אלא לשם הנוחיות בלבד. משרדנו ממליץ להתעדכן בנוסח הרשמי של החקיקה כפי שהיא מפורסמת ברשומות.

הסתמכות על הנוסח המובא באתר הנה בכפוף לתנאי השימוש באתר.

עקבו אחרינו: